Workshops - Svarok - Natuurlijke Bouw
Svarok , Ecologisch bouwen dat is onze passie Wij maken uw wensen in ecologisch bouwen waar 100% natuurproducten zijn onze bouwstenen.
Svarok , Ecologisch bouwen, passie, Wij maken uw wensen, ecologisch, bouwen , waar, 100% , natuurproducten, bouwstenen,
14974
page-template-default,page,page-id-14974,ecwd-theme-bridge,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

ALGEMENE INFORMATIE WORKSHOPS:

Svarok blijft werken aan het vergroten en verspreiden van de kennis over bouwen met strobalen.

Svarok heeft hiervoor een aantal workshops ontwikkelt en deze worden regelmatig gegeven, zie hieronder de agenda.

Deze workshop kunnen plaatsvinden op locatie of op een vaste plek waar de 2 docenten die de workshops begeleiden een ruimte hebben om dit te faciliteren.

Er zijn 5 verschillende workshops: Strobouw, leembouw, kalk en tadelakt, professionals en particulier opdrachtgeverschap.

Hieronder worden meer details van de verschillende workshops beschreven.
Het is ook mogelijk om in samenspraak met een opdrachtgever een speciale workshop samen te stellen. Dit kan dan een 1 of 2 daagse workshop zijn en hierin kunnen ook meerdere elementen behandeld worden zoals bijvoorbeeld stro en leem of leem en kalk of….. Dit alles is in onderling overleg en we kunnen hier altijd vrijblijvend over in gesprek gaan wat dit inhoud voor de opdrachtgever en het te bouwen gedeelte.

Aanmelden voor workshops

U kunt zich aanmelden middels een e-mail, met naam en contactgegevens, naar Audrey van den Heuvel: audrey@strobouw.nl
Voor andere vragen of opmerkingen rondom de workshops kun je ook terecht op het bovenstaande e-mail adres.

Deelname is pas compleet als de kosten van de workshop vooraf zijn overgemaakt, op rekeningnummer NL30TRIO0198445105 ten name van Strobouw Nederland. Vermeld hierbij uw naam, type workshop en datum van de workshop.

Workshop 2018:

10 en 11 februari workshop professionals : Haaren NB

28 februari start CPO cursus: Vleuten

3 maart workshop strobouw: Odiliapeel

14 april Workshop strobouw: Haaren NB

21 april workshop leembouw: Odiliapeel

12 mei workshop kalkstuc tadelakt: Odiliapeel

2 juni workshop strobouw: Haaren NB

14 juli workshop strobouw:

4 augustus workshop strobouw

25 augustus workshop leembouw:

1 september workshop strobouw: Haaren of Amsterdam

19 september start cursus CPO: Vleuten

19 en 20 oktober workshop professionals: Haaren NB

10 november workshop kalkstuc tadelakt: Odiliapeel

24 november workshop strobouw: odiliapeel

15 december workshop leembouw: Odiliapeel

«
»
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
February
February
February
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
April

Workshop professionals

Deze cursus geeft een inzicht in de bouw regels en de bouwmethodes die in Nederland het meest van toepassing zijn voor het bouwen met stro. En daarnaast wordt ook een stuk praktijkervaring opgedaan.

Door de theoretische en praktische onderdelen en het delen van kennis en ervaringen van en met mede-cursisten, ontstaat er een compleet beeld over de mogelijkheden van het bouwen met stro.

De workshop is onderverdeeld in 2 dagen en meestal op zaterdag en zondag. De 2 dagen zijn van 10.00 tot 17.30 en inbegrepen is: Koffie, thee, lunch en alle materialen en gereedschappen voor de praktijkinstructie en een digitale informatie map met alle informatie van de 2 dagen.

De theorie omvat onder andere de volgende aspecten:
Oorsprong en historie van het bouwen met stro, waarom je met stro zou moeten bouwen, de verschillende eigenschappen van het materiaal en de regelgeving die van toepassing is.
Ook is er aandacht voor de verschillende voordelen en vooroordelen, de arbo regels en veiligheid en veel voorbeeld projecten.
Aan de hand van tekeningen en foto’s worden de verschillende bouwmethodes toegelicht en bekijken we de ontwikkelingen die hierin gaande zijn.

Tijdens de praktijk momenten wordt ingegaan op het bouwen met balen, de eigenschappen, materialen veiligheid en gereedschappen.

We gaan een stuk strobalen constructie bouwen en hier gaan we een afwerking op zetten in de vorm van leem. We geven instructies over kalkpleister en houten gevelbekleding. We laten zien hoe de verschillende detailleringen gemaakt en afgewerkt  worden.

Op het einde van de 2 dagen kijken we steeds terug op het geleerde en is er ook ruimte om vragen te beantwoorden.

De doelstelling van de workshop is dat de deelnemer inzicht krijgt in de verschillende mogelijkheden die er zijn om te bouwen met strobalen en hier zelf een bewuste keuze in kan maken.
Door zelf te ervaren hoe het is om met stro en leem te bouwen krijgt men ook inzicht in de eigen wensen en mogelijkheden.
Daarnaast zal iedereen zijn eigen persoonlijke ervaringen kunnen verbinden met de ervaringen van anderen en kan dit de start zijn van het eigen netwerk.

Prijs
De prijs van de workshop bedraagt 450 Euro pp.
Leden van Strobouw Nederland betalen 400 Euro pp.

Workshop strobouw

Het is een workshop van 9.00 tot 17.00 waarin theorie en praktijk elkaar afwisselen. Een cursus vooral gericht op mensen die het strobouwen willen leren om het zelf in de praktijk te brengen of om te weten hoe het is om met deze fijne materialen aan de slag te zijn en inspiratie om te doen. De dag vind meestal plaats op een zaterdag

Deze cursus geeft inzicht in de meest toegepaste Nederlandse strobouwmethodes,
de regelgevingen waar men mee te maken krijgt en je gaat daadwerkelijk aan de slag met het bouwen van balen.
Door deze manier van kennisoverdracht, en het delen van kennis en
informatie met mede-cursisten, ontstaat er een compleet beeld
over bouwen met stro.

De dag start met een kennismaking en uitleg over het verloop van de dag, hierna gaan we verder met een blok theorie waarna we het geleerde volop in de praktijk kunnen brengen.

We gaan in op de geschiedenis, voordelen, vooroordelen en veiligheid.
Er is ruime aandacht voor de basistechnieken van het bouwen met strobalen en voor het gereedschap de materialen, enz. We oefenen met het op maat maken en het plaatsen en van strobalen, en fixeren het stro in de houtconstructie. We kijken naar de opbouw van de houtconstructies en de verschillende overgangen (fundering, raam, verdieping, dak) worden besproken. We kijken hoe we de ondergrond klaar kunnen krijgen voor de vervolgfase in de bouw, denk aan leemstuc, houtbekleding, elektra enz.

De doelstelling van de workshop is dat iedere deelnemer inzicht
krijgt in de verschillende mogelijkheden die er bestaan om te bouwen
met strobalen (isoleren)en hier zelf een bewuste keuze in kan maken.
Door zelf te ervaren hoe het is om met stro en leem te bouwen
krijgt men ook inzicht in de eigen wensen en mogelijkheden.
Daarnaast zal iedereen zijn eigen persoonlijke ervaringen kunnen
verbinden met de ervaringen van anderen.

Op deze dag is er voldoende tijd om vragen te beantwoorden.

Prijs
De prijs van de workshop bedraagt 125 Euro pp.
Leden van Strobouw Nederland betalen 110 Euro pp.

Workshop leembouw

Het is een workshop van 9.00 tot 17.00 waarin theorie en praktijk elkaar afwisselen. Een cursus vooral gericht op mensen die het leemstukken willen leren om het zelf in de praktijk te brengen of om te weten hoe het is om met deze fijne materialen aan de slag te zijn en inspiratie om te doen. De dag vind meestal plaats op een zaterdag

De dag start met een kennismaking en uitleg over het verloop van de dag, hierna gaan we verder met een blok theorie waarna we het geleerde volop in de praktijk kunnen brengen.

We gaan in op de geschiedenis, eigenschappen en voordelen.
Er is ruime aandacht voor de basistechnieken van het stukken met leem en voor het gereedschap en de materialen,

We gaan stukken op verschillende ondergronden en gaan zelf een leem mengsel maken. Ook laten we het verschil zien tussen kant en klare leem en een zelfgemaakt mengsel. We kijken naar de verschillende mogelijkheden in finish, pigmenten en toeslagstoffen.

We gaan ervaren hoe we op een vlakke ondergrond moeten stukken en op een strobalen ondergrond. We leren randafwerking, plafondafwerking, hoekprofielen stellen, stucnet aanbrengen, opbrengen en afwerken, glooiend en strak en ook de ronde afwerkingen waar leem zo om bekend staat.

De doelstelling van de workshop is dat iedere deelnemer inzicht
krijgt in de verschillende mogelijkheden die er bestaan om te stukken
met leem en hier zelf een bewuste keuze in kan maken.
Door zelf te ervaren hoe het is om leem te werken
krijgt men ook inzicht in de eigen wensen en mogelijkheden.
Daarnaast zal iedereen zijn eigen persoonlijke ervaringen kunnen
verbinden met de ervaringen van anderen.

Prijs
De prijs van de workshop bedraagt  125 Euro pp.
Leden van Strobouw Nederland betalen 110 Euro

Workshop kalk en tadelakt

Het is een workshop van 9.00 tot 17.00 waarin theorie en praktijk elkaar afwisselen. Een cursus vooral gericht op mensen die het kalkstukken en tadelakt willen leren om het zelf in de praktijk te brengen of om te weten hoe het is om met deze fijne materialen aan de slag te zijn en inspiratie om te doen. De dag vind meestal plaats op een zaterdag

De dag start met een kennismaking en uitleg over het verloop van de dag, hierna gaan we verder met een blok theorie waarna we het geleerde volop in de praktijk kunnen brengen.

We gaan in op de geschiedenis, eigenschappen en voordelen.
Er is ruime aandacht voor de basistechnieken van het stukken met kalk en voor het gereedschap en de materialen.

We gaan stukken op verschillende ondergronden en gaan zelf een kalk mengsel maken. We kijken naar de verschillende mogelijkheden in toepassingen, binnen en buiten.  We leren randafwerking, plafondafwerking, hoekprofielen stellen, stucnet aanbrengen, opbrengen en afwerken.

De doelstelling van de workshop is dat iedere deelnemer inzicht
krijgt in de verschillende mogelijkheden die er bestaan om te stukken
met kalk en hier zelf een bewuste keuze in kan maken.
Door zelf te ervaren hoe het is om kalk te werken
krijgt men ook inzicht in de eigen wensen en mogelijkheden.

Daarnaast zal iedereen zijn eigen persoonlijke ervaringen kunnen
verbinden met de ervaringen van anderen.

Prijs
De prijs van de workshop bedraagt  125 Euro pp.
Leden van Strobouw Nederland betalen  110 Euro pp.

Workshop particulier opdrachtgeverschap

Waarom?

In eigen regie vorm geven aan jouw eigen woonwensen in plaats van ‘van de plank kopen van een projectontwikkelaar’ komt steeds vaker voor. Als -toekomstige- eigenaar kun je vormgeven aan je eigen droomplek. En dingen die jij belangrijk vindt -als bijvoorbeeld energiezuinigheid en levensloopbestendigheid- inbrengen.
Bouwen kent nogal wat haken en ogen: wet- en regelgeving, materiaalgebruik, kwaliteitsborging, garanties en prijsvorming/contracteren. Gesprekspartners (makelaar, notaris, architect, aannemer, installateur) bieden deskundigheid op hun deelgebied (grondaankoop, ontwerp, bouw, installatie).
Als opdrachtgever gesprekspartner kunnen zijn, adviezen op waarde te kunnen schatten, de redelijkheid van contracten  te kunnen beoordelen en te kunnen borgen dat je de kwaliteit krijgt die je wenst en waarvoor je betaalt, vraagt kennis en kunde.
De cursus particulier opdrachtgeverschap legt de basis voor ‘gelijkwaardig gesprekspartner zijn’. En vergroot daarmee de kans op een succesvolle en leuke bouwervaring.
Een goede investering in de voorbereiding van je eigen (stro)huis!

Voor wie?

De cursus is gericht om mensen die, individueel of gezamenlijk, nadenken over of van plan zijn:
– zelf een (stro)huis te gaan bouwen;
– als opdrachtgever een huis te laten bouwen;
– met anderen een (woon)gebouw/woonwijk willen ontwikkelen;
– zich te verdiepen in wat er komt kijken bij het ontwikkelen/realiseren van een gebouw/wijk.

Over de cursus

De cursus bestaat uit zes avonden op een locatie centraal in Nederland:
– vier avonden over opdrachtgeverschap in een bouwproject;
– twee avonden over duurzaam bouwen met natuurlijke materialen en de wat daarmee samenhangt.

Per avond wordt een inleiding verzorgd door een praktijk-/ervaringsdeskundige. Daarnaast zal, in de vorm van een informatiemarkt/presentatie en ‘oefeningen’, kennis/informatie beschikbaar worden gemaakt. In de periode tussen de avonden wordt gewerkt aan praktijkopdrachten, die zoveel mogelijk een relatie hebben met een eigen bouwwens/ een eventueel te bouwen huis/gebouw.

In de cursus komen de volgende onderdelen aan bod:

1:  Van droom tot idee/plan: wat allemaal kan… en wat mag ?!
– droom
– budget
– kavel: wat kan/mag daar worden gebouwd?
– ontwerpen of ‘van de plank’ (en tussenvormen)
– de spelers en hun rol: opdrachtgever, architect, constructeur, aannemer, installatie-deskundige en gemeente/(private)kwaliteitsborger

2:  Gezond en veilig: proces en procedures
– de minimumnorm: het Bouwbesluit 2012
– stevig (constructief) en (brand)veilig gebouwd
– een goed/gezond binnenklimaat
– een betaalbare energierekening
– onderhoud
– de aanvraag omgevingsvergunning

3: Van plan tot bouw : contractering en financiering
-de verantwoordelijkheden van de opdrachtgever
– wat kost -het bouwen van- een huis?
– wat beïnvloedt de kostprijs?
– hoe kun je (samen)werken of meewerken met een aannemer/bouwer
– hoe komt een prijs tot stand?
– onderhandelen ?!
– afspraken vastleggen en borgen
– garantie
– verzekering

4: Bouwen: kwaliteitsborging

klassieke modellen:
– gemeentelijk bouwtoezicht
– de architect als bouwheer
– bestek-opdracht-oplevering
– (bouw)garantieverzekeringen

de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen:
– de private kwaliteitsborger
– het borgingsinstrument
– aansprakelijkheid aannemer
– van steekproef naar 100%
– effectief inzetten van/samenwerken met de private kwaliteitsborger
– de rol van de gemeente

anders werken:
– bouwteam: doorlopende samenwerking opdrachtgever, architect, constructeur, bouwer(s), installatiedeskundigen en private kwaliteitsborger.

5: Duurzaamheid
duurzaamheidsdimensies en -oplossingen:
– energie: isolatie, gebruik en zonder toepassing fossiele brandstoffen
– binnenklimaat, comfort & installaties
– levensloopbestendig
– materialen gifvrij
– ecologische footprint
– materialen herbruikbaar (cradle-to-cradle)
– water: (her)gebruik en voorkomen/managen van overlast
– schone lucht

De praktijk
– bezoek aan een duurzame woning
– afronding

Deelnemen?

De cursus particulier opdrachtgeverschap heeft een looptijd van 12 weken: iedere twee weken een avond, waarna je als deelnemer werkt aan een concrete opdracht op basis van de voorgaande bijeenkomst. We kiezen voor deze aanpak om de inhoud van de cursus zoveel mogelijk toepasbaar te maken voor ieders persoonlijke situatie. De cursus wordt georganiseerd in samenwerking met de stichting Envire (www.envire.nl).

Inschrijven:

De cursus kost 475 Euro voor niet leden en 375 Euro voor leden. Aanmelden kan door het sturen van een email naar audrey@strobouw.nl.
De cursus gaat door bij een minimum aantal van 8 deelnemers.
De cursus wordt gegeven in Vleuten.